Handelsbetingelser

1. KØB HOS Nord Brands Shop

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Nord Brands Shop, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Nord Brands Shop.

Nord Brands Shop opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Nord Brands Shop's grossister.

5. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 til Nord Brands samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Visa
 • Visa/Dankort
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Maestro
 • Mobilepay

Der er ikke mulighed for forudbetaling.

7. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Nord Brands efter købelovens regler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, såfremt Nord Brands bærer risikoen for mangler efter købelovens rester.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

8. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Nord Brands inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Nord Brands' udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Nord Brands.

9. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Nord Brands, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

10. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Nord Brands Shop skal være forsvarligt indpakket.

Nord Brands anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Nord Brands Shop. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Nord Brands, at De retter henvendelse til sales@nordbrands.dk eller på telefon +45 71 99 20 00.

12. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
 • Nord Brands forbeholder sig ejendomsretten til varer, indtil den fulde købesum er erlagt
 • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.

  FORTRYDELSESRET

  1. Den 14 dages fortrydelsesret
  2. Sådan returnerer du varen
  3. Forsvarlig returnering
  4. Er de i tvivl

  1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

  I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

  Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.

  For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen. Derudover skal De utvetydigt meddele Nord Brands på sales@nordbrands.dk, at De ønsker at returnere varen.

  Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Nord Brands ud fra en mulig salgsværdi.

  Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Nord Brands vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

  Omkostninger og ansvaret ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

  Nord Brands Shop returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

  2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

  Efter modtagelsen af Deres pakke, har De 14 dage til at returnere varen til Nord Brands.

  Før returnering skal De utvetydigt meddele, at De fortryder købet. Dette gøres ved at sende en mail til sales@nordbrands.dk.

  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Nord Brands. Beløbet returneres til det betalingskort, der er anvendt ved ordren.

  Returadresse er følgende:

  Nord Brands
  Gunnar Clausens Vej 17C  
  8260 Viby J

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning og er alene købers ansvar. Nord Brands anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Nord Brands Shop. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Nord Brands.

  3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Nord Brands skal være forsvarligt indpakket.

  Nord Brands anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Nord Brands. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Nord Brands, at De retter henvendelse til Nord Brands sales@nordbrands.dk eller på telefon +45 71 99 20 00.
  OM NORD BRANDS

  Nord Brands er et lille firma med store visioner - at blive en af de førende virksomheder i Skandinavien indenfor salg og markedsføring af nichebrands på det kosmetiske område.
  Dette betyder, at høj kvalitet kendetegner alle vores produkter, hvilket bl.a. sikres gennem tæt kontakt til vores leverandører.  

  Kundeservice

  Hvis du har brug for vejledning eller hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

  NORD BRANDS APS       © 2015      GUNNAR CLAUSENS VEJ 17C      8260 VIBY J      CVR 3490 3069      +45 71 99 20 00      SALES@NORDBRANDS.DK
  0